پیت استاپ مدانت، بانک پرسش های تخصصی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات، آموزش و پشتیبانی رایگان محصولات ManageEngine آموزش ITSM و ابزارهای پیاده سازی ITIL
0 امتیاز
21 بازدید
در سرویس دسک پلاس ManageEngine ServiceDesk Plus توسط (0 امتیاز)
با عرض خسته نباشید لطفا کوئری گزارش زمان صرف شده بر روی کارها در سرویس دسک پلاس را ارایه فرمایید
بسته شده

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط (0 امتیاز)
انتخاب شده توسط
 
بهترین پاسخ

از کوئری زیر استفاده نمایید:

بازه زمانی را در فیلدتاریخ خودتان تغییر دهید

SELECT COALESCE(wtk.WORKORDERID , wo.workorderid) "شناسه درخواست", 

CASE WHEN MAX(tk.TASKID) IS NOT NULL THEN MAX(wo2.TITLE) ELSE MAX(wo.TITLE) END "عنوان کار",

max(aau.FIRST_NAME) "درخواست کننده",

max(taskcreatedby.FIRST_NAME) "ایجاد شده توسط",

max(taskowner.FIRST_NAME) "مالک",

 max(sdo.NAME) "شعبه" ,

TO_CHAR((sum(ct.TIMESPENT)/1000 || ' second')::interval, 'HH24:MI:SS') "زمان صرف شده"  FROM ChargesTable ct

LEFT JOIN WorkOrderToCharge wotoc ON ct.CHARGEID=wotoc.CHARGEID

LEFT JOIN WorkOrder wo ON wotoc.WORKORDERID=wo.WORKORDERID

LEFT JOIN TaskToCharge tkc ON ct.CHARGEID=tkc.CHARGEID

LEFT JOIN  TaskDetails tk ON tkc.TASKID=tk.TASKID 

LEFT JOIN AaaUser taskcreatedby ON tk.CREATEDBY=taskcreatedby.USER_ID 

LEFT JOIN SDUser taskownersdu ON tk.OWNERID=taskownersdu.USERID 

LEFT JOIN AaaUser taskowner ON taskownersdu.USERID=taskowner.USER_ID 

LEFT JOIN QueueDefinition taskgroup ON tk.GROUPID=taskgroup.QUEUEID

LEFT JOIN WorkorderToTaskDetails wtk ON tk.TASKID=wtk.TASKID

LEFT JOIN Workorder wo2 ON wtk.WORKORDERID=wo2.WORKORDERID

LEFT JOIN SDUser rcti ON ct.TECHNICIANID=rcti.USERID 

LEFT JOIN AaaUser rctd ON rcti.USERID=rctd.USER_ID 

LEFT JOIN SiteDefinition siteDef ON wo.SITEID=siteDef.SITEID 

LEFT JOIN SDOrganization sdo ON siteDef.SITEID=sdo.ORG_ID  

LEFT JOIN SDUser sdu ON wo.REQUESTERID=sdu.USERID LEFT JOIN AaaUser aau ON sdu.USERID=aau.USER_ID

WHERE (wtk.WORKORDERID IS NOT NULL OR wo.workorderid IS NOT NULL) AND tk.ACTUALENDTIME >= CAST(EXTRACT(EPOCH FROM TIMESTAMP '2014-01-01 00:00:00') * 1000 AS BIGINT)  AND  tk.ACTUALENDTIME <= CAST(EXTRACT(EPOCH FROM TIMESTAMP '2020-03-30 00:00:00') * 1000 AS BIGINT)

GROUP BY COALESCE(wtk.WORKORDERID , wo.workorderid) ORDER BY 1

به پیت استاپ مدانت خوش آمدید
پیت استاپ یعنی: چاله، گودال و توقف کوتاه برای انجام تعمیرات و نگهداری در طول یک مسابقه | یک خدمت رایگان از مدانت!
مدانت تصمیم گرفت که برای پوشش درخواست های شرکت ها و افرادی که فاقد پلان های پشتیبانی هستند خدمات پرسش و پاسخ را تحت عنوان پیت استاپ مدانت ارایه نمایید بنابراین، اینجا محلی است که شما با طرح پرسش های مرتبط با سرویس های Manageengine و آموزش های ITSM -ITIL و نرم افزار تحت وب آزمون آنلاین وبتیک و... قادرید تا از پشتیبانی متخصصین حوزه های مربوطه جهت دریافت پاسخ مناسب بصورت رایگان استفاده نمایید، بنابراین بدون هیچ گونه محدودیتی در تعداد پرسش ها یا زمان طرح آنها، می توانید مشکلات خود را مطرح کرده و تا دریافت پاسخ از مشاورین منتظر بمانید. بی تردید این محل سبب اشتراک گذاری دانستنی های کاربران باهمدیگر نیز می شود و افراد حرفه ای تر قادرند تا به واسطه معلومات خود در حوزه های مرتبط به سوالات شما پاسخ دهند و از مزایای مدانت بهره مند گردند لذا بدین منظور تمامی تلاش افراد حرفه ای، پاسخگو و همکاران شرکت مدانت در این است تا از دغدغه های شما با رفع ابهامات بکاهد. بنابراین پرسش های شما ممکن است با تاخیر پاسخ داده شوند که با شکیبایی میتوانید مجدداً پس از کمی تأمل، به چاله تعمیرات و نگهداری :) پیت استاپ مدانت مراجعه و پاسخ خود را مشاهده کنید.
و اگر نیاز فوری دارید و میخواهید تا بصورت موردی از مشاوره تلفنی و یا ریموت مدانت استفاده نمایید لازمست تا از خدمات پشتیبانی سالانه مدانت بطور اختصاصی استفاده فرمایید. برای این منظور بر روی لینک خدمات پشتیبانی " ، کلیک فرمایید. در اسرع وقت، کارشناسان پشتیبانی ما با شما تماس حاصل و پس از برقراری ریموت، مشکلات شما را رفع رجوع خواهند نمود.
دقت فرمایید که پیت استاپ مدانت، یک خدمت ارزش افزوده مازاد است و الزامی برای ارایه آن نیست!
با تشکر، کارگروه پشتیبانی مدانت
...